Ansiktslyft

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

För att minska de effekter som åldrande har på ett ansikte kan ett kirurgiskt ingrepp som kallas ansiktslyft användas.

Under en ansiktslyftning görs oftast ett snitt i örats naturliga gränslinje som löper runt öronloben och tillbaka in i hårfästet. Huden friläggs sedan från underliggande muskler och vävnader. När huden har lyfts avlägsnas överflödig hud och fett, och djupliggande vävnader kan dras samman eller omfördelas. Vid behov kan fler snitt göras för att ta bort fett och omstrukturera vävnaderna i hals, ögonlock och ögonbryn.

Åtgärden kan vara förenad med flera olika komplikationer som bör diskuteras igenom med en läkare före operation.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.