Bröstförstoring

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Bröst består främst av fettvävnad och bröstkörtlar. Bröstkörtlarna mynnar via mjölkgångarna ut i bröstvårtan. Bröstvårtan omges av en mörkare ring som kallas vårtgård. Kvinnor som inte är nöjda med bröstens storlek, form eller läge kan genomgå bröstförstoring med bröstimplantat. Bröstimplantaten finns i många olika storlekar och är ofta fyllda med koksalt eller silikongel.

Idag är koksalt vanligare. Vid bröstförstoring med koksaltimplantat krävs bara ett litet snitt som antingen görs under bröstet, längs vårtgårdens rand eller i armhålan. Implantaten består av tomma silikonpåsar som förs in genom snittet och antingen placeras under bröstmuskeln eller mellan muskeln och den befintliga bröstvävnaden.

Påsarna fylls sedan med koksaltlösning med hjälp av en nål och spruta. Efter en tid med blåmärken och svullnader börjar snittlinjerna försvinna och brösten antar en naturligare form. Den här åtgärden kan vara förenad med flera olika komplikationer som bör diskuteras med en läkare.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.