Ögonlockslyft

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Ögonlocken skyddar ögonen och hjälper till att hålla dem fuktiga. Men ålder, miljöfaktorer och genetiska faktorer kan försämra ögonens utseende och ibland till och med påverka synen. Ett ögonlockslyft, eller ögonlocksplastik, är ett kirurgiskt ingrepp som kan minska en del av de här problemen på både övre och undre ögonlocket.

De tunna snitt som behövs för ett ögonlockslyft kan döljas innanför det naturliga vecket vid det övre ögonlocket och strax under ögonfransarna på det undre ögonlocket. Ibland kan de döljas innanför det undre ögonlocket. Via dessa snitt kan fett och överflödig hud avlägsnas. Sedan förs huden ihop och snitten försluts.

Den här åtgärden kan vara förenad med flera olika komplikationer som bör diskuteras igenom med en läkare före operation.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.