Bristning i hälsenan

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Senor är band som består av fibrös vävnad och som fäster muskler till skelettet. Hälsenan, eller akillessenan, fäster vadmuskulaturen, musculus gastrocnemius, till hälbenet, kalkaneus.

Det kan uppstå bristningar i hälsenan under plötslig aktivitet, till exempel under hopp eller löpning eller under kraftiga töjningar av senan. Det skadade området svullnar och känns ömt samtidigt som blåmärken uppstår. En brusten hälsena kan kräva behandling med operation och gipsning, eller enbart gipsning.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.