Knäledsplastik

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Skelettet är uppbyggt av mer än 200 ben som bär upp kroppsvikten och skyddar de inre organen. Knäleden bär upp en stor tyngd och kan med tiden drabbas av strukturella skador. Knäet är uppbyggt av tre huvudben: patellan, eller knäskålen; femur, eller lårbenet: tibia, eller skenbenet. När det brosk som täcker ledytorna hos dessa ben slits ned kan enkla rörelser vara smärtsamma och orsaka svullnad.

Normalt åldrande eller en knäskada kan ge sådana symtom att knäledsplastik blir nödvändigt. Under knäledsplastik avlägsnas den nedre delen av lårbenet och den övre delen av skenbenet och ersätts med metalldelar och syntetiska delar som exakt liknar den skadade leden eller det skadade benet. I vissa fall avlägsnas även patellans baksida.

Syftet med knäledsplastik är att minska lokal smärta och svullnad. Den syntetiska leden (protesen) ger större rörelsefrihet och rörlighet. Den här åtgärden kan innebära att det uppstår flera olika komplikationer, vilka bör diskuteras igenom med en läkare före operation.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.