Meniskruptur

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Knäleden är uppbyggd av tre huvudben: femur, eller lårbenet: tibia, eller skenbenet och patellan, eller knäskålen. De här benen omges av brosk och ligament som stödjer knäleden och skyddar den från skador.

Den mediala menisken är en "C-formad" broskstruktur som fungerar som en stötdämpare för knäet. Den mediala menisken kan slitas vid en kraftig vridning av knäet eller genom normalt åldrande. I båda fallen blir följden att knäet svullnar och gör ont. Dessutom går det inte att räta på benet.

Ruptur av den mediala menisken åtgärdas oftast med operation. Den förslitna delen av brosket tas bort och återstående områden jämnas ut under ett förfarande som kallas meniskektomi.

Efter operationen rekommenderas sjukgymnastik för att knäet ska få tillbaka styrka och böjlighet. Åtgärden kan vara förenad med flera olika komplikationer som bör diskuteras igenom med en läkare före operation.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.