Ryggradens anatomi

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Ryggraden är uppbyggd av en serie ben. Denna stomme ger stadga åt bålen och skyddar även den ömtåliga ryggmärgen.

Ryggraden består av 33 kotor som är lodrätt staplade på varandra. Kotorna förbinds med fasettleder i ryggradens bakre del. Dessa leder ger utrymme för rörelser mellan ryggkotorna. Kotorna stabiliseras av ligament, och mellankotskivor fungerar som stötdämpare.

Kotorna kan delas in i fem olika grupper: 7 halskotor, 12 bröstkotor, 5 ländkotor, 5 sammanväxta korskotor och 4 sammanväxta svanskotor.

Ryggmärgen löper genom en kanal i kotornas bakre del och sträcker sig från hjärnstammen till ryggradens ländregion. Nerver förgrenas ut från ryggmärgen och skickar signaler som styr rörelser och kroppsfunktioner i resten av kroppen. Längs en vuxen människas ryggrad finns fyra grundkurvaturer. Bröst- och korsbensregionen är konkava i den främre delen, medan hals- och ländregionen är konkava i den bakre delen.

Ryggradens unika form gör att den kan bära upp kroppsvikten.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.