Skada på rotatorkuffen

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Rotatorkuffen sitter i axeln. Den består av muskler och senor som förbinder överarmsbenet, eller humerus, med skulderbladet, eller skapula. De bildar en kulled som tillsammans utgör den mest flexibla leden i kroppen.

Ålder, dålig hållning och alltför många lyft kan öka risken för att rotatorkuffen skadas. Skador kan orsaka inflammation hos senorna och de kan slitas av om inflammationen lämnas obehandlad. Vanligen kan vila och träning bota en skadad rotatorkuff. Men ibland är det nödvändigt med operation.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.