Smärta i ländryggen

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Ryggraden består av 33 kotor som skyddar ryggmärgen och ger stadga åt bålen. Den nedre delen av ryggraden kallas ländryggraden. Den är den här delen av ryggraden som oftast drabbas av ryggsmärta.

Smärta i ländryggen klassas antingen som mekanisk smärta eller trycksmärta. Mekanisk smärta uppstår ofta på grund av rörelser i ryggraden. Den här typen av smärta uppkommer genom skador på ryggradens leder, mellankotskivor, ligament eller muskler.

Trycksmärta är irritation eller ett tryck på nerverna, ofta på grund av att mellankotskivorna brustit eller bildat bråck och utbuktningar. Vid smärta i ländryggen är det viktigt att kontakta läkare för att få smärtan undersökt. Därefter kan läkaren föreslå lämplig behandling.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.