Sträckning i ljumsken

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Muskelsträckning i ljumsken kan avse flera olika muskelskador och senskador i ljumskområdet, det område i kroppen som förbinder bålen med övre delen av låret.

Den muskel som oftast skadas är adductor longus, den långa triangelformade muskeln på lårets insida. Den här muskeln utgår från blygdbenet och ansluter till lårbenet. Den gör det möjligt att flytta båda benen från sida till sida.

Det kan uppstå skador i ljumskmuskulaturen när dessa muskler töjs ut för mycket vid snabba hastighetsökningar eller plötsliga svängar. Symtomen på ljumskskada kan vara smärta, svullnad i ljumskområdet, kraftlöshet och ibland ett knastrande ljud när skadan uppstår.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.