Tennisarmbåge (lateral epikondylalgi)

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Skelettet är kroppens stomme. Det ger kroppen stadga och form, skyddar inre organ och gör det möjligt att röra sig. För att röra sig krävs att benen samverkar med muskler, ligament och senor. Men plötsliga skador eller upprepad påfrestning kan skada senorna som förbinder musklerna med benen.

En vanlig skada påverkar den sena som förankrar underarmens radiala handlovssträckarmuskel i utskottet, eller epikondylen, på armbågen. Den här muskeln används när man rör handen bakåt, som vid ett backhandslag i tennis, därför kallas skadan för "tennisarmbåge". De upprepade rörelser som krävs vid tennis, målning eller andra arbetsuppgifter ger påfrestningar på senan och orsakar små bristningar.

En skada/förändring kan då uppstå och följas av ömhet eller smärta på överarmens utsida nära armbågen. Behandling av tennisarmbåge brukar innebära att armen ska hållas orörlig. En stödskena kan också vara lämplig, för att hindra att man använder armbågen.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.