Ålderssynthet

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Ålderssynthet, eller presbyopi, är oförmåga att fokusera på näraliggande föremål Vid normal syn passerar ljuset först genom hornhinnan och sedan genom pupillen som egentligen består av ett hål i den färgade delen av ögat. Ljuset passerar sedan genom linsen där det fokuseras på en punkt på näthinnan i ögats bakre del. Här omvandlas bilden till elektriska signaler som skickas till hjärnan.

Linsen är böjlig och kan ändra form för att rikta ljus mot näthinnan. Ögats förmåga att fokusera är beroende av linsens elasticitet. När en person blir äldre minskar linsernas elasticitet och ger upphov till ålderssynthet.

En ålderssynt person har lättare att se föremål på långt håll. Men bilderna av näraliggande föremål fokuseras bakom näthinnan, vilket gör att föremålen ser suddiga ut.

Symtom som uppträder vid ålderssynthet kan vara trötta ögon, huvudvärk och suddigt närseende. De första symtomen på ålderssynthet uppträder när man måste hålla den text man ska läsa långt bort från sig för att se tydligare. Ålderssynthet förekommer vanligen hos personer över 40. Glasögon är den vanligaste metoden för att korrigera detta synfel.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.