Pt-Laktosbelastning

Definition

  • Laktos, eller mjölksocker, är ett disackarid som spjälkas till glukos och galaktos av enzymet laktas i tunntarmens tarmludd. Nedsatt funktion kan ge diarréer som utlöses av laktos i till exempel mjölkprodukter.
  • Vid misstanke på laktosintolerans – laktasbrist – kan ett belastningsprov utföras varvid patienten dricker en viss mängd laktoslösning och svaret i P-Glukoskoncentrationen registreras.
  • Vid nedsatt laktasaktivitet minskar kapaciteten för nedbrytning av laktos, och disackariden transporteras tillsammans med vätska till nedre tarmavsnittet, där den omvandlas av tarmbakterier till laktat och koldioxid.

Klinik

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av onormala provsvar

Uppföljning av onormala provsvar


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.