P/S-LD

Definition

 • LD, laktatdehydrogenas, finns i cytoplasma i alla kroppens celler. Det är ett enzym som katalyserar det sista steget i glykolysen, bland annat med bildning av laktat.
 • Vid cellskada, oavsett organ, ökar LD i blodet.
 • Det finns fem olika isoenzymer: LD1 till LD5:
  • LD-1: hjärta, njurar, erytrocyter
  • LD-2: hjärta, njurar, erytrocyter
  • LD-3: lever, leukocyter, lungor, tarm
  • LD-4: lever, skelettmuskulatur
  • LD-5: lever, skelettmuskulatur
 • Enzymerna har olika halveringstid: LD-1 fem dygn och LD-5 tio timmar.
 • Den intracellulära koncentrationen av LD är omkring 500 gånger högre än i plasma, vilket betyder att läckage även från mycket små cellmassor kan ge förhöjt P-LD.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.