P/S-LDL-kolesterol

Definition

 • LDL-kolesterol är förkortning av low density lipoprotein.
 • LDL-partiklarna är en slutprodukt av nedbrytningen av VLDL (Very Low Density Lipoproteins):
  • Apolipoprotein B (ApoB) är huvudprotein i LDL-partiklarna
 • 60–70 % av kolesterol i blod finns i LDL-lipoproteiner.
 • LDL-partiklarna innehåller en stor andel triglycerider vilken förklarar den låga densiteten.
 • Förhöjt P/S-LDL-kolesterol är en riskfaktor för aterosklerotisk hjärt-och kärlsjukdom:
  • LDL är aterogena lipoproteiner, det vill säga att de har en tendens att lagras i artärernas intima och därmed bidra till utvecklingen av aterosklerotiska plack
 • LDL-kolesterol kan antingen beräknas eller mätas direkt (se nedan).
 • • LDL-kolesterol har kallats "det onda kolesterolet".

Beräkning av LDL-kolesterol

Referensintervall

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.