U-Lkc (leukocytremsa)

Definition

  • Leukocyter i urin är ett tecken på inflammation i njurar eller urinvägar.
  • Det är i första hand neutrofila granulocyter som utsöndras i urinen. Granulocyterna innehåller esteras som spjälkar estrar, vilka impregnerats i testfälten på stickorna.
  • Det finns flera olika märken av urinstickor på marknaden, och deras diagnostiska sensitivitet är inte lika. U-Lkc ingår i många remsor tillsammans med andra analyser.
  • Det finns instrument som avläser utslagen på testremsorna.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Testegenskaper

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.