P/S-LH

Definition

 • LH är en förkortning av luteotropt hormon.
 • LH är ett gonadstimulerande hormon (gonadotropin) från hypofysens framlob som stimuleras av gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) från hypotalamus.
 • Hormonet inducerar ovulation och underhåller corpus luteum. Stimulerar produktionen av östradiol och progesteron i ovarierna, samt androgensyntesen.
 • Hos män stimulerar LH Leydigcellernas testosteronproduktion och är avgörande för könscellernas mognad och för bildning av sekundära könskarakteristika.
 • Det är ett komplicerat samspel mellan hypotalamus-hypofys-gonad-axeln, där höga koncentrationer av könshormoner direkt eller indirekt hämmar utsöndring av gonadotropiner från hypofysen – negativ feedback.
 • Hypofys-gonad-axeln påverkas också av andra hormoner:
  • Prolaktin
  • Tyreoideahormoner
  • Binjurebarkhormoner
 • Menstruationscykel och ovulation:
  • Under menstruationscykeln ökar östradiol kraftigt preovulatoriskt. Vid denna tidpunkt, och endast vid denna tidpunkt, utövar östradiol positiv påverkan på LH, och genererar på så sätt en dramatisk ökning av LH
  • Den plötsliga ökningen av LH-koncentrationen i blodet (LH-toppen) är en essentiell faktor för att utlösa ovulationen, som inträder cirka 36 timmar efter begynnande LH-ökning

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.