P/S-Lipas

Definition

  • Enzym som katalyserar spjälkningen av tri- och diglycerider till monoglycerider, glycerol och fettsyror.
  • Lipas produceras först och främst i de exokrina acinära cellerna i pankreas, men också i magsäck, lever, tarmar, fettvävnad och lungor.
  • Vid akut pankreatit kommer ökade mängder lipas ut i blodet.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Testegenskaper

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.