P/S-Lipoprotein(a)

Definition

  • Lipoprotein(a) är LDL-liknande lipoproteinpartiklar som är bundna till apo-lipoprotein(a). Metabolismen av och funktionen hos lipoprotein(a) är delvis okända.
  • Lipoprotein(a) har en viss interaktion med plasminogen och kan leda till nedsatt fibrinolys. Detta kan kanske förklara varför förhöjda nivåer av lipoprotein(a) förknippas med ökad risk för utveckling av hjärt- och kärlsjukdom.1
  • Serumkoncentrationen av lipoprotein(a) är huvudsakligen genetiskt bestämd, men påverkas också av faktorer som etnicitet, hormonstatus, lever- och njurfunktion.
  • Kosten påverkar inte Lipoprotein(a).

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.