P/S-Magnesium (Mg)

Definition

 • Grundämnet magnesium (Mg) förekommer i vävnad som en tvåvärd jon.
 • 50 % av kroppens magnesium finns i skelettet, cirka 49 % är lokaliserat intracellulärt. Extracellulärt magnesium utgör cirka 1 % av den totala mängden:
  • Extracellulärt är cirka 30 % proteinbundet, och cirka 70 % finns som fria katjoner
 • En vuxen människa har omkring 25 g (1 mol) magnesium i kroppen:
  • Det dagliga intaget varierar. Cirka 1/3 av intaget magnesium absorberas, men den relativa absorptionen ökar om intaget minskar
  • I plasma är cirka 30 % av magnesiumet bundet till albumin
  • Magnesium utsöndras genom glomerulär filtration. Förlusterna regleras genom tubulär reabsorption. Utsöndringen avtar och blir mycket låg vid magnesiumbrist och friska njurar
 • Magnesium har flera funktioner i kroppen:
  • Det är en viktig kofaktor för många enzymer
  • Magnesium är nödvändigt för normal proteinsyntes
  • Magnesium påverkar neuromuskulär impulsledning på samma sätt som kalcium
  • Magnesium påverkar muskelaktiviteten
 • P/S-Mg avspeglar kroppens totala magnesiuminnehåll dåligt, eftersom det allra mesta Mg finns intracellulärt.

Referensintervall

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.