P/S-Metylmalonat

Definition

  • Kobalamin (vitamin B12) är en nödvändig cofaktor för omvandling av metylmalonyl-coenzym A till succinyl-coenzym A.
  • Vid brist på vitamin B12 bildas istället metylmalonsyra (MMA).
  • P/S-MMA är en sensitiv och specifik metabol markör för kobalaminstatus, men den påverkas av nedsatt njurfunktion.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Testegenskaper

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.