S-Mononukleostester

Definition

  • Infektiös mononukleos beror på en infektion av viruset Epstein-Barr (EBV).
  • De flesta som har mononukleos bildar heterofila antikroppar, IgM, som kan agglutinera erytrocyter från djur:
    • Hos små barn (< 4 år) kan det vara färre än 50 % som utvecklar sådana antikroppar
  • Infektion orsakad av andra agens (cytomegalovirus, Toxoplasma gondii, HIV) kan ge en liknande klinisk bild, men här utvecklas inte heterofila antikroppar.
  • Testet är i typiska fall positivt en–två veckor efter symtomdebut och fyra–åtta veckor framöver.

Snabbtester

Referensintervall

Aktuella indikationer

Testegenskaper

Provtagning

Felkällor

Bedömning av onormalt provsvar


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.