S-Neuronspecifik enolas, NSE

Definition

  • NSE är förkortning för neuronspecifik enolas. Koncentrationen uttrycks i µg/L.
  • Enolas är ett glykolytiskt enzym som förekommer i tre isoformer. NSE är en neuronspecifik enolas. Neuronspecifik enolas är det isoenzym som förekommer i cortex och basala ganglier och har betraktats som en speciell markör för nervceller. Dessa celler utgör ett mellanting mellan nervsystemet och det endokrina systemet.
  • Enolas bildas på samma sätt som andra peptidhormon i de neuroendokrina cellerna, som ligger utspridda i organismens epitelvävnad.
  • NSE finns i neuroendokrina tumörer som småcelligt lungkarcinom, neuroblastom, feokromocytom, karcinoid, medullärt tyreoideakarcinom, melanom och endokrina pankreastumörer.
  • Enolas är ett magnesium- och manganberoende glykolytiskt enzym som katalyserar ombildningen av 2-fosfoglycerat till fosfoenolpyruvat.

Referensintervall

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.