(B)Lpk-Neutrofila granulocyter

Definition

 • Antalet neutrofila leukocyter i blodet, uttrycks som miljarder celler per liter, det vill säga som 109/L, eller angivet i procent av det totala leukocyttalet.
 • Andra beteckningar är granulocyter och segmentkärniga neutrofiler.
 • Neutrofiler är de vanligaste leukocyterna. De utgör kroppens huvudförsvar mot invasion av mikrober genom fagocytos, men de är också aktiva i samband med vävnadsnekroser.
 • Cellerna bildas i benmärgen och utvecklas till mogna neutrocyter från förstadierna myeloblaster, promyelocyter, myelocyter, metamyelocyter och stavkärniga neutrocyter.
 • I dess omogna form betecknas neutrofiler som stavkärniga eftersom kärnan ännu inte har fått sin segmentkärniga form:
  • En ökning av det relativa antalet omogna, stavkärniga celler kallas för vänsterförskjutning
  • Sker när granulopoesen aktiveras i samband med infektioner
 • Enkla instrument för cellräkning ger en 3-parts eller 5-parts differenialräkning:
  • För differentialräkning av leukocyter och därmed även antalsbestämning av neutrocyter
  • Dessa kan också påvisa vänsterförskjutning, och indikera mikroskopi

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.