P/S-Östradiol

Definition

  • Östriadol är det dominerande östrogena hormonet. Det produceras i ovariernas folliklar och corpus luteum och stimuleras av FSH/LH. Det produceras i rikliga mängder från placenta under graviditet.
  • Viss produktion sker också i binjurar och perifer fettvävnad.
  • Östrogener stimulerar utvecklingen av de kvinnliga könskaraktäristika.
  • Det stimulerar folliklar och uppbyggnad av endometriet när ovulationen närmar sig.
  • Män har östradiol i låga koncentrationer. En tredjedel produceras i testiklarna, medan resten omvandlas av testosteron i lever och fettvävnad.
  • I plasman är bara 2–3 % av östrogenet fritt och biologiskt aktivt, men analysen bestämmer totalmängden.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.