B(ERY)-PEth

Definition

 • PEth är en förkortning av fosfatidyletanol.
 • PEth bildas bara vid intag av etylalkohol (etanol). Halveringstiden är cirka fyra dygn.
 • Koncentrationen återspeglar alkoholintaget de senaste fyra veckorna.
 • Den största delen av alkoholintaget oxideras till acetaldehyd, medan små andelar konjugeras med glukuronsyra, sulfat eller med fosfat:1
  • Etanol konjugerat till fosfat är fosfatidyletanol (PEth)
  • Etanolglukoronid kan mätas i urin och blod (EtG)
  • Etylsulfat kan mätas i urin och blod, påvisningstiden är längst i urin (EtS)
 • Peth skiljer inte mellan olika intagsmönster.
 • Det är inte möjligt att ge en exakt uppskattning av alkoholkonsumtionen baserat på ett PEth-värde.
 • Svar lämnas som PEth (16:0/18:1) vilket syftar på den kemiska form vars koncentration mäts.2

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Testegenskaper

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.