B/P/kP-PK

Definition

 • Protrombinkomplex-INR är ett koagulationstest som är känsligt för de K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna II, VII och X.
 • Protrombinkomplex förkortas PK och anges i enheten INR (International Normalized Ratio).
 • Kallas oftast enbart PK, eventuellt med tillägget INR som syftar på den generella omläggningen från tidsenheter till aktivitetsenheter. Tillägget anses inte längre vara nödvändigt.
 • Det finns olika metoder:
  • Plasmametoder används på sjukhuslaboratorierna
  • Helblodsmetoder används mest inom primärvården
  • Kapillärprovtagning finns också att tillgå
 • Testet är huvudsakligen konstruerat för att kontrollera antikoagulationsbehandling med K-vitaminantagonister och är därför optimerat i det terapeutiska området.

P-PK

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av provsvar utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.