P/S-NT-proBNP (pro-BNP)

Definition

  • ProBNP och klyvningsprodukterna biologiskt inaktivt NT-proBNP och aktivt BNP produceras huvudsakligen i hjärtats myocyter, både i förmak och kammare.
  • Utsöndring av natriuretiska peptider (ANP och BNP) regleras av graden av myokardiell väggspänning.
  • Vid ökat intrakardiellt tryck ökar sekretionen av natriuretiska peptider
    • Den terminala delen av propeptiden till BNP, NT-proBNP, används som diagnostisk markör för hjärtsvikt (N-Terminal pro-Brain Natriuretisk Peptid)
    • Propeptiden analyseras eftersom den är mest stabil i serum
  • BNP verkar perifert genom ökad diures, vasodilatation samt hämning av RAAS-systemet och det sympatiska nervsystemet. 

Diagnostik av hjärtsvikt

Aktuella indikationer

Vanliga värden

Testegenskaper

Provtagning

Värden utanför referens

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.