P/S-Progesteron

Definition

  • Progesteron är det naturligt förekommande gestagenet.
  • Produktion av gestagen sker i corpus luteum och utsöndringen stimuleras och regleras av gonadotropa hormoner från hypofysen, särskilt LH.
  • Små mängder produceras också som en biprodukt vid steroidproduktionen i binjurarna och testiklarna.
  • Progesterons viktigaste funktion är att tillsammans med östradiol stimulera endometriet till att bli mottagligt för implantation av det befruktade ägget.
  • Under menstruationscykeln omedelbart före ovulation ökar progesteron östradiols positiva påverkan på hypofysen, vilket medför den snabba ökningen av både LH och FSH, som är nödvändig för ovulationen. P/S-Progesteron ökar fram till en vecka före menstruationen.
  • Under graviditet kommer progesteronkoncentrationen att öka först från corpus luteum och senare från placenta.

Referensintervall

Aktuella indikationer

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.