P/S-Prokalcitonin (P/S-ProCT)

Definition

Bakgrund

  • Prokalcitonin (ProCT) är ett prohormon för kalcitonin (CT), men används som en tidig infektions- och sepsismarkör.1
  • C-reaktivt protein (CRP) är i dag den vanligaste använda akutfasreaktanten för att bedöma sjukdomsaktivitet och behandlingseffekt, men förhöjt CRP är mindre lämpligt för att skilja mellan inflammation och infektion.
  • Vävnadsskador, kirurgi, brännsår, cytostatika vid maligna sjukdomar, reumatologiska och andra kroniska sjukdomar samt infektioner kan alla leda till förhöjt CRP.

Vanliga värden

Möjliga indikationer

Testegenskaper

Felkällor

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.