P/S-Prolaktin

Definition

  • Prolaktin (PRL) är ett hormon som produceras i hypofysens framlob. Utsöndringen styrs av hypotalamus via dopamin som hämmar sekretionen.
  • PRL är nödvändigt för utveckling av bröstkörtlarna både under puberteten och under graviditet samt för laktationen.
  • Höga nivåer av prolaktin har en ovariehämmande effekt hos kvinnan.
  • Prolaktin förekommer i plasma/serum i flera molekylära varianter. Vid sidan av lågmolekylärt prolaktin (monomeren) förekommer makroprolaktin. Makroprolaktin anses i huvudsak sakna biologisk aktivitet.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av onormala resultat


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.