P/S-Prostataspecifikt antigen, P/S-PSA

Definition

  • PSA är en förkortning för prostataspecifikt antigen.
  • PSA är ett proteas som produceras i prostatas körtelepitel. Det utsöndras till prostatasekret där dess funktion är att lösa upp ihopklumpade spermier.
  • Normalt förekommer PSA i låg koncentration i blod. Förhöjda värden kan förekomma vid alla sjukdomar i prostata, inklusive cancer och benign hypertrofi. Små mängder av PSA har påvisats i bröstkörteln.
  • PSA förekommer i flera molekylära former. De mäts i regel tillsammas. Huvudparten är proteinbunden och i ett gränsintervall (3–10 µg/L) bestäms den fria fraktionen och PSA-kvoten beräknas.
  • Prostatacancer:
    • En del patienter med intrakapsulär cancer har normala värden, men med ökande utbredning av sjukdomen ökar sannolikheten för hög S-PSA
    • Nyttan av S-PSA när det gäller diagnostik och stadieindelning av prostatacancer är omdiskuterad, huvudsakligen beroende på att dess låga specificitet ger hög andel falskt positiva vid screening.

Vanliga värden och aktuella indikationer

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.