P-Protein S

Definition

  • Protein S fungerar som en hjälpfaktor för det koagulationshämmande proteinet protein C.
  • Protein S produceras i levern och produktionen är beroende av vitamin K.
  • Vid inflammation sjunker koncentrationen av P-Protein S, vilket kanske medverkar till den ökade trombostendens som ses i samband med inflammation (trauman, kirurgi, infektioner och cancer).
  • Protein S-brist ärvs autosomalt dominant och genotypen vid sådan brist är nästan alltid heterozygot. Patienterna löper ökad risk för venösa tromboser samt möjligtvis artärtromboser i hjärnan. Cirka 50 % av patienterna får tromboser innan de fyller 50 år. Cirka 2–5 % av patienterna med ventrombos har protein S-brist.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Testegenskaper

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.