P/S-Proteinelektrofores

Definition

 • Vid proteinelektrofores (även kallad proteinprofil) skiljs plasmaproteiner från varandra efter storlek och elektrisk laddning.1
 • Plasma/serum placeras i ett särskilt medium och genom denna lösning leds ström. Ursprungligen användes agarosgeler, men nyare utrustning ger överlägsen standardisering.
 • Huvudfraktionerna är albumin och globulin:
  • Albumin:
   • Är huvudkomponenten av plasmaproteinerna och produceras i levern under normala fysiologiska betingelser
   • Är den mest framträdande fraktionen och ligger närmast den positiva elektroden
  • Globuliner:
   • Utgör en mindre och mer heterogen fraktion av det totala innehållet av plasmaproteiner. Indelning och kvantifiering av dessa proteiner är särskilt intressant vid tolkning av elektrofores
   • Indelas i alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 och gamma. I gammafraktionen är det nästan uteslutande immunglobuliner
   • Gammafraktionen ligger närmast den negativa elektroden
 • Elektrofores utförs även på serum men då saknas fibrinogenbandet.
 • Ibland kan kompletterande undervarianter av elektrofores av plasmaproteiner utföras, till exempel:1
  • Immunelektrofores
  • Zonelektrofores

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Utvärdering av provsvar utanför referens

Uppföljning av provsvar utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.