P-PTH, paratyreoideahormon

Definition

  • PTH är förkortning för paratyreoideahormon. Koncentrationen i plasma uttrycks i nanomol per liter (nmol/L).
  • PTH syntetiseras i glandula parathyroidea.
  • PTH reglerar kalciumbalansen i kroppen.
  • PTH-utsöndringen stimuleras vid låg kalciumkoncentration. PTH frigör kalcium från skelettet och reducerar utsöndringen av kalcium i njurarna. Hormonet stimulerar också syntesen av D-vitamin i njurarna och bidrar till ökat upptag av kalcium från tarmen.
  • Vid ökad kalciumkoncentration i plasma sjunker PTH-produktionen.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.