B-Retikulocyter

Definition

  • Retikulocyter är omogna erytrocyter på ett stadium cirka två dagar före färdig mognad. Det tar cirka fem till sju dygn för röda blodkroppar att utvecklas i benmärgen.
  • Cellkärnan är upplöst och kärnmaterial finns i cytoplasman. Detta kärnmaterial tar upp färg och ger blodkroppen dess karakteristiska utseende:
    • Efter två dygns cirkulation finns det så få organeller kvar i blodkroppen att de inte längre kan räknas som retikulocyter
  • Erytropoietin (EPO) stimulerar frigörandet från benmärgen. Vid akut anemi stiger EPO-nivån, och man kan se antalet retikulocyter öka innan det återspeglas i antalet röda blodkroppar:
    • En ökad sekretion av erytropoietin vid akut anemi förkortar retikulocyternas mognadstid i benmärgen och ökar antalet retikulocyter i blodet innan produktionen av erytrocyter verkligen ökar
  • Räkning av retikulocyter utförs med automatiserade instrument.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.