S/P-RF-faktor (Reumatoid faktor)

Definition

  • Reumatoid faktor (RF) är polyklonala autoantikroppar som binder till Fc-fragmentet på IgG-molekyler.
  • RF är oftast av typen IgM, men den kan också vara IgG eller IgA. De flesta tester som används påvisar bara reumatoid artrit (RA) av IgM-typ.
  • Patogenetisk betydelse av RF är fortfarande outredd.
  • RF överträffas av antikroppar mot cykliska citrullinerade peptider (anti-CCP) som diagnostiskt test.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Testegenskaper

Provtagning

Felkällor

Värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.