Sänkningsreaktion, Erc-SR

Definition

  • Erytrocyternas sedimentationsreaktion (SR) är den längd erytrocyterna sjunker (sedimenterar) i en blodpelare på en timme (Westergren).
  • I ett citratblod har erytrocytrerna en tendens att klumpa ihop sig till myntrullebildning. Detta skapar större partiklar som sedimenterar snabbare.
  • Fibrinogen och immunglobuliner är faktorer som gynnar myntrullebildningen och därmed sänkan.
  • Viskositeten i blod ökar och sänkan avtar vid ökad koncentration av albumin och erytrocyter.
  • Sänkningsreaktionen mäts antingen enligt Westerger på 1 timme eller med instrument varvid motsvarande värden kan beräknas efter 30 minuter.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.