P/S-SHBG

Definition

  • SHBG är förkortning för sexualhormonbindande globulin.
  • SHBG är ett transportprotein för testosteron och dihydrotestosteron, och i viss grad också för östradiol.
  • Genom bindning till transporthormon får vi en depå av hormoner i blodet. Globulinet skyddar också mot metabolisering.
  • Koncentrationen SHBG bestämmer andelen fria, biologiskt aktiva könshormoner i blodet:
    • Östrogener ökar koncentrationen av SHBG
    • Androgener minskar koncentrationen av SHBG
    • SHBG sjunker postmenopausalt, och därmed stiger nivån av fritt testosteron

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.