S/P-Specifika IgE-antikroppar

Definition

  • IgE-antikroppar eller typ 1-reaktion ligger bakom de så kallade klassiska allergiska reaktionerna.
  • RAST (radioallergosorbent test) användes tidigare för att påvisa närvaron av IgE-antikroppar mot testad allergen.
  • Metoden har nu ersatts av mer känsliga fluorescens-enzymmärkta metoder.1
  • Analys av specifik IgE påvisar närvaro av allergenspecifika antikroppar i serum och säger något om att en individ är sensibiliserad mot allergenet.
  • Tillgängliga undersökningar är total-IgE och allergenspecifikt IgE

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Testegenskaper

Felkällor

Bedömning av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.