PT-Syra-basbalansstatus

Definition

  • Syra-basrubbningar uppstår när det råder obalans mellan intag och produktion och elimination av vätejoner.
  • Syra-basbalansen regleras mycket noga till ett pH på 7,4. Värden utanför intervallet 7,1–7,6 tolereras dåligt.

Testarsenal

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.