P/S-Testosteron

Definition

Hos män

  • Hos vuxna män bildas mer än 90 % av testosteronet av androstendion i Leydigcellerna i testiklarna och produktionen regleras via hypofysens produktion av LH.
  • I de perifera målorganen ombildas testosteron till det biologiskt aktiva 5-alfa-dihydrotestosteronet (DHT).
  • Testosteron stimulerar tillväxt och utveckling av manliga könsorgan och könskaraktäristika.
  • Testosteron binds till sexuellt hormonbindande globulin (SHBG, 44 %) och albumin i plasma (54 %). Endast 1–2 % av hormonet är fritt och därmed biologiskt aktivt.
  • Testosteron mäts som totaltestosteron tillsammans med SHBG, men kan också mätas som fritt testosteron.
  • Som surrugatmarkör för fritt testosteron används kvoten P/S-testosteron/P/S-SHBG.
  • Detektionsgränsen för totaltestosteronet är kritisk för att fånga upp en låg testosteronnivå vid manlig hypogonadism1

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.