P/S-Transferrin, P/S-TIBC

Definition

  • TIBC står för "total ironbinding capacity", ett uttryck för koncentrationen av transferrin som är transportproteinet för järn i plasma:
    • TIBC = 2 × transferrinkoncentrationen, eftersom varje transferrinmolekyl kan binda två järnatomer
  • TIBC Beräknas genom att järn tillsätts plasma/serum in vitro, och därefter mäts hur mycket järn serumet kan binda.
  • TIBC kan också beräknas på grundval av uppmätt transferrin.
  • Transferrinmättnad beräknas på följande sätt: 100 × S-Järn/TIBC %.
  • Normalt är 20–45 % av transferrinets totala järnbindningskapacitet utnyttjad (se transferrinmättnad).

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.