P/S-Transferrinreceptor

Definition

  • Transferrin är transportproteinet för järn.
  • Resorberat järn binds via transferrin till receptorer i huvudsak på erytrocyter.
  • Receptorerna spjälkas kontinuerlig av från värdcellerna och utgör de lösliga transferrinreceptorerna.
  • Koncentrationen av cirkulerande fragment av transferrinreceptor i plasma, uttrycks i milligram per liter (mg/L) och ökar vid järnbrist.

Funktion

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Testegenskaper

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.