S-Transglutaminasantikroppar

Definition

  • Vävnadstransglutaminas är ett allergen som utlöser en autoimmun reaktion vid celiaki. Reaktionen uppstår vid intag av gluten och glutenliknande ämnen.
  • Både IgG- och IgA-antikroppar mot transglutaminas kan påvisas i serum från patienter med celiaki.
  • Det finns andra tester mot liknande allergener som kan användas (mot endomysium eller gliadin). 

Kompletterande undersökningar

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Testegenskaper

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.