P/S-Triglycerider

Definition

 • Triglycerider är estrar av glycerol och fettsyror som oljesyra, palmitinsyra och linolsyra.
 • Lipider i plasma utgörs huvudsakligen av kolesterol, triglycerider, fosfolipider och fettsyror.
 • Lipiderna transporteras som lipoproteinpartiklar: kylomikroner, VLDL, LDL och HDL.
 • Triglycerider absorberas och transporteras som kylomikroner efter måltider:
  • Triglycerider i kylomikroner bryts ned till fria fettsyror och glycerol i perifera vävnader
  • Fria fettsyror kan oxideras i muskelvävnad, varvid energi frigörs, eller lagras i fettvävnaden
 • I levern syntetiseras VLDL-partiklar som transporterar triglycerider i kroppen. De avger triglyceriderna i muskler och fettväv och omvandlas till den kolesterolrika partikeln LDL.
 • LDL har identifierats som riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom ("det onda kolesterolet").
 • Hos fastande friska personer bidrar Very Low Density Lipoproteins (VLDL) vanligen med 65–75 % av plasmas triglycerider, LDL med 15–20 % och HDL med 2–5 %:
  • Det stora bidraget från VLDL är förklaringen till att det kan göras en god uppskattning av plasmakoncentrationen av VLDL-kolesterol genom att multiplicera triglyceridkoncentrationen med 0,45
  • Detta används för att beräkna LDL-kolesterol, om detta inte kan mätas direkt

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.