B-Trombocyter B-Tpc

Definition

  • Antal trombocyter per liter blod uttrycks i miljarder per liter (109/L).
  • Trombocyter är blodets minsta cell. De är kärnlösa cytoplasmafragment av megakaryocyter i benmärg.
  • De överlever i blodomloppet i cirka tre till fem dygn.1
  • Deras huvudfunktion är att initiera och delta i blodets koagulation.
  • Initieringen sker genom aktivering av koagulationsfaktorer.
  • Vid trombocytbrist eller defekter i trombocyterna förekommer punktformiga blödningar i huden (peteckier) och mer utbredda handflatestora blödningar (eckymoser).

Trombocytundersökningar

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.