P/S-Troponin (TnT och TnI)

Definition

 • Masskoncentrationen av kardiellt troponin-T och kardiellt troponin-I mätt i serum eller plasma, antingen i µg/L eller ng/L.
 • Troponinkomplexet reglerar interaktionerna mellan aktin och myosin och är därmed centralt i regleringen av muskelkontraktion.
 • Några av troponinerna (hjärtspecifikt troponin-T och troponin-I) har mycket hög sensitivitet och specificitet och varje ökning beror i praktiken på myokardskada.
 • Hjärtspecifikt troponin-T förkortas cTnT och hjärtspecifikt troponin-I cTnI.
 • Förhöjd cTnT eller cTnI ingår i WHO-kriterier för diagnosen MI. Seriemätningar av troponiner är av värde vid övervakning av patienter med hjärtinfarkt:
  • Kan kompletteras med andra hjärtmarkörer, exempelvis CK-MB som reagerar snabbare vid eventuell reinfarcering
  • TnT och TnI som kommer från ett irreversibelt skadat myokard finns i blodbanan både som intakta proteiner och som degradationsprodukter
 • Troponinkoncentrationen stiger från ungefär tre timmar efter cellskada, når maximum efter ungefär ett dygn och normaliseras efter ungefär sju dygn.
 • "Hög-känsliga" metoder för mätning av cTnT och CTnT finns utvecklade och är värdefulla för tidig diagnostik av hjärtinfarkt och riskbedömning.

S-Troponin-T

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Testegenskaper

Provtagning

Felkällor

Bedömning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.