P/S-TSH-receptorantikroppar

Definition

 • Synonymer: TRAk; Tyrotropinreceptor-antikroppar; TRAB; Tyreoidea-stimulerande immunoglobulin.
 • Antikropparna är oftast av IgG-klass och de kan passera placentabarriären; de kan därmed påverka fostrets tyreoideafunktion. Detta kan leda till övergående hypotyreos hos det nyfödda barnet.
 • TSH verkar genom att binda till TSH-receptorerna i tyreoidea, och har en stimulerande funktion på produktionen av tyroxin. TRAk kan ha en liknande verkan.
 • TRAk kan vara såväl blockerande, stimulerande eller neutrala:
  • Det mest frekventa är stimulerande antikroppar, som binder till receptorn och medför en kronisk stimulans
  • Blockerande antikroppar binder till receptorn och blockerar den normala TSH-effekten, något som leder till hypotyreos och atrofi av körteln
  • Neutrala antikroppar saknar påverkan på cellfunktionsnivå
 • Undersökningen påvisar TSH-receptorantikroppar i serum, men säger inget om antikropparna är stimulerande, blockerande eller neutrala.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.