P/S-TSH

Definition

  • TSH är förkortning för tyreoideastimulerande hormon. Kallas även för tyreotropin.
  • TSH syntetiseras i hypofysens främre lob och som stimulerar syntes och sekretion av tyreoideahormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3).
  • TSH-sekretionen stimuleras av TRH (thyrotropine releasing hormone) från hypotalamus.
  • P/S-TSH koncentrationen stiger vid låg tyroxinkoncentration och hämmas vid hög tyroxinkoncentration i blod.
  • TSH binds till en TSH-receptor i follikelcellerna i tyreoidea och stimulerar alla steg i hormonproduktionen.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.